พาราลิมปิกฤดูหนาว การแข่งขันกีฬาที่ไร้ข้อจำกัดของผู้เป็นนักสู้ที่แท้จริง

เชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติที่เรียกว่า “พาราลิมปิก” (Paralympic) กันเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นพาราลิมปิกในฤดูร้อน หรือฤดูหนาว ต่างก็เป็นการจัดการแข่งขันขึ้นสำหรับนักกีฬาผู้ที่มีความพิการหลากหลายประเทศจากทั่วทั้งโลก โดยจะจัดขึ้นหลังจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสิ้นสุดลงและประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนั้น จะต้องเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาพาราลิมปิกด้วย เพื่อได้ให้โอกาสแก่นักกีฬาผู้พิการมีส่วนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับโลก เพื่อแสดงถึงศักยภาพของพวกเขาที่แม้มีข้อจำกัดบางอย่างทางกายภาพ แต่ทางด้านจิตใจพวกเขาคือนักกีฬาที่มีความมุมานะไม่แพ้นักกีฬาทั่วไป ประวัติความเป็นมาของกีฬาพาราลิมปิก (Paralympic) สัญลักษณ์และความหมายดี ๆ ที่ซ่อนอยู่ “para” ในภาษากรีกมีความหมายว่า “เคียงคู่กัน” จึงเป็นการสื่อได้ว่าการแข่งขันพาราลิมปิกนี้จะจัดคู่กับการแข่งขันโอลิมปิกทุกครั้ง โดยแข่งเมืองเดียวกันและใช้สถานที่เดียวกันด้วย ซึ่งจะเว้นระยะห่างของการแข่งขันเป็นเวลา 2สัปดาห์เพื่อใช้เวลาในการปรับสนามให้พร้อมสำหรับนักกีฬาผู้พิการ การใช้สัญลักษณ์การแข่งขันคือรูปพระจันทร์เสี้ยว สีแดง น้ำเงิน และสีเขียว เพราะถือว่าเป็นสีสามัญประจำธงชาติของเกือบทุกประเทศทั่วโลก และความหมายของพระจันทร์เสี้ยวนั้น ในภาษาละตินเรียกกันว่า “อาจิโต” (Agito) ที่แปลว่า “ฉันเคลื่อนไหว” สอดคล้องกับคำขวัญของกีฬาพาราลิมปิก “Spirit in Motion” หรือแปลว่า จิตวิญญาณในการเคลื่อนไหว เพื่อให้เห็นถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ในตัวของนักกีฬาผู้พิการทุกคน ที่แม้ว่าร่างกายอาจจะเคลื่อนไหวได้ไม่ดีนักแต่จิตวิญญาณก็พร้อมจะเคลื่อนไหวไปอย่างเต็มที่ การแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกฤดูหนาว กับชนิดกีฬาที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้นักกีฬาโอลิมปิก กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันพาราลิมปิกฤดูหนาวมีทั้งหมด 7 ชนิดกีฬาดังนี้ สกีลงเขา คือการที่ผู้เล่นต้องยืนอยู่บนแผ่นสกี แล้วไถตัวเองลงตามเนินเขาที่มีหิมะลงมาโดยมีไม้สำหรับยันช่วย เป็นการแข่งขันโดยใช้ความเร็วและทักษะของการเล่นสกีโดยเฉพาะ ทวิกีฬา คือ กีฬาที่ผสมผสานระหว่างการวิ่งและการปั่นจักรยาน …