การเล่นสกี (Ski) และ Cross Country Skiing เหมือนหรือต่างกันอย่างไร เรามีคำตอบให้ตรงนี้

กีฬาสกี (Ski) นับว่าเป็นกีฬาที่เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของกีฬาฤดูหนาวไปแล้ว และยังเป็นกีฬาที่คนนิยมเล่นกันเยอะมาก สังเกตได้จากการที่มีสกีรีสอร์ทเปิดให้บริการในประเทศต่าง ๆในช่วงของฤดูหนาวที่มีหิมะและน้ำแข็งปกคลุม รวมถึงการถูกบรรจุเป็นกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวอีกด้วย การเล่นสกีในต่างประเทศจริง ๆ แล้วมีรูปแบบอื่นที่คนไทยอาจจะไม่คุ้นเคยมากนัก วันนี้เราจึงมีประเภทของการเล่นสกีมาบอกกล่าวกันให้หายสงสัยไปเลย รูปแบบของการเล่นสกี และความนิยมในต่างประเทศ รูปแบบของกีฬาสกี (Ski) แบ่งออกเป็น 2 แบบหลัก ๆ นั่นคือ Alpine Skiing และ Cross Country Skiing ซึ่งขออธิบายจำแนกประเภทของการเล่นสกีดังต่อไปนี้ Alpine Skiing หรือการเล่นสกีอัลไพน์ แบบที่เราเคยเห็นในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว หรือ ในสกีรีสอร์ท ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่มีหิมะทั้งหมด ส่วนใหญ่แล้วจะต้องเล่นในพื้นที่ที่เป็นสโลป เช่น เนินเขาที่มีความชัน และจะถูกกำหนดขอบเขตไว้เป็นการป้องกันจุดที่อาจจะเกิดหิมะถล่มลงมาได้ ประเภทต่าง ๆ ของการเล่นสกีอัลไพน์ คือ การสกีลงจากเขาด้วยความเร็วซึ่งมีประเภทความเร็ว 2 ประเภท คือ Super G และ Downhill เป็นการสกีลงเขาด้วยความเร็วเพียงอย่างเดียว มีระยะทางยาวจึงต้องควบคุมทิศทางและความเร็วในขณะเลี้ยวซ้าย หรือขวาให้ดี ซึ่งการใช้ความเร็วในระดับ Super …